O'qitiladigan fanlar

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1.

Oliy matematika

Asosiy matematik usullarni o‘rgatish, o‘quv rejalaridagi ixtisoslik va umumkasbiy fanlarni o‘rganish uchun zarur bo‘lgan formulalar va usullarni o‘rgatish

2.

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika.

Talabalarni nazariy va amaliy iqtisodiy masalarni hal qilishda ishlatiladigan matematik apparatning asoslari bilan tanishtirish, mantiqiy fikr yuritish qobiliyatini oshirish

3.

Iqtisodchilar uchun matematika

Talabalarni, iqtisodiy masalarni hal qilishda matematikaning roli va ahamiyati haqida tanishtirish, mantiqiy fikr yuritish qobiliyatini oshirish