Dars jadvali

"Yer resurslarini boshqarish" fakulteti  II-III-IV  KURSlar uchun  dars jadvali