Ilmiy ishlar

Kafedrada tayyorlangan ilmiy maqolalar Respublikamiz va chet eldagi ilmiy jurnallarda chop etilgan. Kafedra xodimlari tomonidan Ukraina, Rossiya, Qozog‘izstonning ilmiy jurnallarida keyingi 10 yilda 55 dan ortiq ilmiy maqolalar chop etilgan. Shu davr ichida kafedrada 2 ta nomzodlik dissertatsiyasi himoya qilindi, 14 ta o‘quv qo‘llanma, 75 dan ortiq metodik qo‘rsatma, 280 dan ortiq ilmiy maqolalar chop etilgan.

Ilmiy ish mavzusi

Ishning maqsad va vazifalari

1

Lalmi hududlarda foydalanishni tashkil etishda yer va ekin turlarini optimallashtirish

Lalmi hududlarda foydalanishni tashkil etishda yer va ekin turlarini optimallashtirish masalasini hal qilish uchun lalmi yerlar mintaqasiga qarab maxsus eksperimental ichki xojalik yer tuzish loyihalarini ishlab chiqish va ushbu loyihalarda yer turlari va ekin turlari maydonlarini optimallashgan miqdorlarini aniqlash va ushbu loyihalar asosida lalmi yerlardan foydalanishni tashkil etish  kelgusida samara berishi asoslandi

2

Buzilgan yerlarni rekultivatsiyalashning tashkiliy va texnik jihatlari

Buzilgan yerlarni rekultivatsiya qilishning tashkiliy –texnik jihatlari zamonaviy texnologiyalarni qo’llangan holda takomillashtiriladi,  buzilgan yerlarni rekultivatsiya qilish yo’nalishlarini belgilashda resurs tejamkor, ishlab chiqarish hajmini barqaror ko’paytirishga asoslangan samarali yo’llari ishlab chiqiladi