Сотрудники кафедры

Рахмонов Қосимджон

Заведующий кафедрой , кандидат экономических наук, доцент.

Тел: +99871-237-09-68

Email:cadastre@tiiame.uz

Подробный

 

 

Raxmonov Qosimdjon

Ученая степень, звание, должность

кандидат экономических наук, доцент.

Заведующий кафедрой , кандидат экономических наук, доцент.

Служебный адрес:

100000, Узбекистан, Ташкент, улица Кары-Ниязи, 39

Здание/офис: Здание№5, 204 кабинет

Тел.:  +99871-237-09-68

Email: cadastre@tiiame.uz

Область исследования:

Razrabotki organizotsionno-ekonomicheskix faktorov povыsheniye effektivnosti ispolzovanii zemel dexkanskix xozyaystv (na primere yujnыx oblastey Respubliki )

Основные научно-методические работы:

 1. Қ.Рахмонов. Ер кадастри ахборотини ишлаб чиқишга тизимли ёндашув. Ўзбекистон география жамияти ахбороти илмий журнали. Махсус сон, Т., Ўз Му 2018 й.
 2. Қ.Рахмонов, Т.Шавазов, Б.Успанкулов. Ер кадастрини юритишда инновацион технологияларни жорий этиш.  Ўзбекистон география жамияти ахбороти илмий журнали. Махсус сон, Т., Ўз Му 2018 й.
 3. Қ.Рахмонов, А.Марупов. Чегара белгилари ер кадастри ахборот таъминотида муҳим омил. Фарғона политехника институти илмий – техника журнали. Том 22. №1, ФарПи., 2018 й. 62-67 б.
 4. Қ.Рахмонов. Ер ахборот базасини яратиш модели . Фарғона политехника институти илмий – техника журнали. Том 22. № 2, ФарПи., 2018 й. 173-176 б.
 5. Қ.Рахмонов, З.Файзуллаев. Қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланишда ягона ер солиғи тизимини такомиллаштириш. Агро илм журнали 5(55) сон, Т., 2018 й. 98-100 б.
 6. Қ.Рахмонов. Хорижий мамлакатларда ер кадастри ахборотларини яратиш тажрибаси. ТИҚХММИ, Ирригация ва мелиорация журнали, махсус сон,Т., 2018 й. 121-127 б.
 7. Қ.Рахмонов. Ер кадастри ахборотини ишлаб чиқишнинг методологик асослари. ТИҚХММИ, Ирригация ва мелиорация журнали, махсус сон, Т., 2018 й. 127-132 б.
 8.  Қ.Рахмонов, Б.Успанкулов. Ер участкаси бино ва иншоотларни давлат рўйхатига олишни такомиллаштиришда касбий мотивлар. Ёшларда ксбий мотивларни шакллантиришнинг молиявий- иқтисодий ва педагогик – психологик масалалари вазирлик миқёсидаги илмий амалий конференция. Т., Молия 2018 й. 404-407 б.
 9. Қ.Рахмонов, Ер кадастри ахборот тизимини жорий этиш масалаларида касбий мотивларнинг шаклланиши. Ёшларда ксбий мотивларни шакллантиришнинг молиявий- иқтисодий ва педагогик – психологик масалалари вазирлик миқёсидаги илмий амалий конференция. Т., Молия 2018 й. 312-314 б.
 10.  Қ.Рахмонов, Б.Успанкулов, Фермер хўжалиги ерларининг мониторингини юритишда инновацион технологияларни қўллаш имкониятлари. “Деформацияланувчан қаттиқ жисмлар механикаси” мавзусидаги Республика илмий – амалий анжуман II жилд. Т.,ТИҚХММИ, 2018 й. 351-357 б.
 11. Қ.Рахмонов, Ер кадастри ахборот таъминотида эксперт тизимининг вазифалари. “Деформацияланувчан қаттиқ жисмлар механикаси” мавзусидаги Республика илмий – амалий анжуман II жилд. Т.,ТИҚХММИ, 2018 й. 320-324 б.
 12. Қ.Рахмонов, Ердан фойдаланишга оид ахборотларни шакллантиришда ер кадастрининг ўрни. “Аграр соҳа тармоқларида электр энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш муаммолари” мавзусидаги халқаро илмий анжуман.
 13. Қ.Рахмонов, О.Қодиров, Ер кадастри ахборотининг моҳияти, мақсади ва вазифалари. “Аграр соҳа тармоқларида электр энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш муаммолари” мавзусидаги халқаро илмий анжуман. Т., ТИҚХММИ
 14. Қ.Рахмонов, Б.Успанкулов, З.Якупбекова, Ер ресурсларидан самарали фойдаланишда инновацион технологияларни қўллаш. “Аграр соҳа тармоқларида электр энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш муаммолари” мавзусидаги халқаро илмий анжуман. Т., ТИҚХММИ
 15. Рахмонов Қ., Зоиров Л., Нажимов М., Султанов Ш., Маматов Ш. Олий таълим муассасаларида таълим сифатини бошқариш самарадорлигини ошириш механизмлари. Монография. Т., 2018 й. 100 б.
 16. Рахмонов Қ., Ашуров А.,Исманов Ш. Ҳудудлар кадастри фанидан Мустақил ишни бажариш бўйича услубий кўрсатма. ТИҚХММИ. Т, 2018 й.  Иститут илмий-услубий кенгашининг 10.04.2018 № 2-сон.  
 17. Рахмонов Қ.,Успанқулов Б., Худойберганов С. Ер тузишда компьютер графикаси фанидан Мустақил ишни бажариш бўйича услубий кўрсатма. ТИҚХММИ. Т, 2018 й.  Иститут илмий-услубий кенгашининг 10.04.2018 № 2-сон.
 18.   Рахмонов Қ., Ашуров А., Исманов Ш.         Ҳудудлар кадастри фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий кўрсатма. ТИҚХММИ. Т, 2018 й.  Иститут илмий-услубий кенгашининг 20.04.2018 № 4-сон.
 19.   Рахмонов Қ., Успанқулов Б., Худойберганов С. Ер тузишда компьютер графикаси фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий кўрсатма. ТИҚХММИ. Т, 2018 й.  Иститут илмий-услубий кенгашининг 20.04.2018 № 4-сон. 
 20. Рахмонов Қ. Успанкулов Б. Давлат кадастрлари асослари. Ўқув қўлланма.  Т.: ТИҚХММИ. 28.11.2018 й. № 7-сон 250 б.
 21.  Рахмонов Қ. Ашуров А. Ҳудудлар кадастри. Ўқув қўлланма.  Т.: ТИҚХММИ. 28.11.2018 й. № 7-сон 125 б.
 22. Рахмонов Қ.Норбоев Ш.         Ер ресурсларини бошқариш. Ўқув қўлланма.  Т.: ТИҚХММИ. 28.11.2018 й. № 7-сон 150 б.
 23. Рахмонов Қ., Успанкулов Б. Ер участкаси ва бино-иншоотларни рўйхатга олишни такомиллаштириш. Монография. Т., 2019 й. 140 б.
 24. Рахмонов Қ. Давлат кадастрлари. Ўқув қўлланма.  Т.: ТИҚХММИ.2019 й.
 25. Рахмонов Қ.Норбоев Ш. Ер мониторинги. Ўқув қўлланма.  Т.: ТИҚХММИ.2019
 26. Рахмонов Қ.Норбоев Ш. Ер ресурсларини бошқаришда ГАТ. Ўқув қўлланма.  Т.: ТИҚХММИ.2019
 27. Рахмонов Қ., Ойматов Р. Табиий ресурслар кадастри. Ўқув қўлланма.  Т.: ТИҚХММИ.2019
 28. Рахмонов Қ., Исмонов Ш. Ер кадастри. курс ишини бажариш бўйича услубий кўрсатма. ТИҚХММИ. Т, 2019 й.    
 29. Рахмонов Қ., Кубаев Ж. Ер кадастри ва ердан фойдаланиш таълим йўналиши талабалари учун битирув малакавий ишини бажариш бўйича услубий кўрсатма. Ер кадастри ва ердан фойдаланиш таълим йўналиши талабалари учун битирув малакавий ишини бажариш бўйича услубий кўрсатма. ТИҚХММИ. Т, 2019 й. 

 30. Рахмонов Қ., Нарбаев Ш., Сайдалиева Г. Геодезия ва геоинформатика таълим йўналиши талабалари учун битирув малакавий ишини бажариш бўйича услубий кўрсатма.ТИҚХММИ.Т,2019 й. 

 31. Рахмонов Қ., Нарбаев Ш., Кубаев Ж. Ер ресрусларидан фойдаланиш ва бошқариш мутахассислиги магистрантлари учун магистрлик диссертатсиясини бажариш бўйича услубий кўрсатма.   ТИҚХММИ. Т, 2019 й

 32. Рахмонов Қ., Нарбаев Ш., Сайдалиева Г.  Геодезия ва геоинформатика мутахассислиги магистрантлари учун магистрлик диссертатсиясини бажариш бўйича услубий кўрсатма.   ТИҚХММИ. Т, 2019 й

 33. Рахмонов Қ. Ер участкасида сенсорли чегара белгиларини ўрнатиш – ер назоратида кафолатловчи омил. Ирригатсия ва мелиоратсия. №2 (16). 2019.57-60 бетлар

 34. Рахмонов Қ. Туман ер фондини диверсификатсиялаш жараёнида томорқа ер участкаларини ўрни. Вестник ТАШГТУ. №1, 2019

 35. Рахмонов Қ. Ер участкаси ҳудудидаги контурларни креатив ечимлар асосида шакллантириш. Агроиқтисодиёт. 2019 й. Махсус сон.

 36. Рахмонов Қ., М.Абдураҳимова Ер кадастри ахбороти соҳасидаги қонун ҳужжатлар базасини такомиллаштириш. Агроиқтисодиёт. 2019 й. Махсус сон.

 37. Қ.Р.Рахмонов, М.Ф. Холмўминова, И.Каримов. Рақамли кадастр хариталарини яратиш усулларини такомиллаштириш. Агроиқтисодиёт. 2019 й. Махсус сон.

 38. Рахмонов Қ., Ж.К.Мухитдинов Экономическое эффективност освоения и орошения резервных земел. ИНТЕРНАУКА.Россия, Москва. 2019 й, 26-29 б

 39. Rakhmonov K. Innovative Approach To The Improvement Of Land Cadastral Information Supply. International Journal of Scientific Research And Education. 2019 y. 8122-8127 pp.

 

Негмаджанов Учкун Холметович

Профессор кафедры Государственных кадастров

Тел: +99890-985-01-26    

Email:

Batafsil

 

 

Негмаджанов Учкун Холметович

Ученная степень звание

д.э.н. профессор

Профессор кафедры Государственных кадастров

Адес:100000, Узбекистан, город Ташкент, улица Кори Ниёзий, 39-уй

Здание / офис: Здание №5, 205

Теl.:  +99890-985-01-26    

Email: cadastre@tiiame.uz

Интересы в области исследований: 

 

Основные научно-методические работы:

 1. Nеgmadjanov Uchkun Xolmеtovich. Stanovlеniе i razvitiе zakonodatеlnoy bazы i sistеmы upravlеniya zеmlеpolzovaniеm Uzbеkistana. Irrigatsiya va mеlioratsiya. 2019 y. Maxsus son.
 2.  Nеgmadjanov Uchkun Xolmеtovich. Osobеnnosti etapov razvitiya sistеmы upravlеniya  zеmlеpolzovaniеm Uzbеkistana. Irrigatsiya va mеlioratsiya. 2019 y. Maxsus son.
 3. Nеgmadjanov Uchkun Xolmеtovich. Upravlеniе ispolzovaniеmzеmеlnыx rеsursov Uzbеkistana:  proshloе i nastoyaщее. Mеjdunarodnaya agroinjinеriya. Qozog‘iston. № 3-2019.
 4. Nigmadjanov U.X.,Saparova D.P. Funksii i zadachi goskomzеmgеodеzkadastr na novom innovatsionnom etapе razvitiya stranы. “Еr rеsurslarini boshqarish va muhofaza qilishda innovatsion yondoshuvlar: muammo va krеativ еchimlar” mavzusidagi rеspublika  ilmiy-amaliy anjuman. Toshkеnt -2019 yil., 22-23 aprеl.
 5. Nigmadjanov U.X. Novые stimulы kachеstvеnnogo rosta dеyatеlnosti goskomzеmgеodеzkadastra. “Еr rеsurslarini boshqarish va muhofaza qilishda innovatsion yondoshuvlar: muammo va krеativ еchimlar” mavzusidagi rеspublika  ilmiy-amaliy anjuman. Toshkеnt -2019 yil., 22-23 aprеl.
 6.  Nigmadjanov U.X. Etapы stanovlеniya zakonodatеlnoy bazы i spеsifika sistеmы upravlеniya zеmеlnыm fondom rеspubliki. “Еr rеsurslarini boshqarish va muhofaza qilishda innovatsion yondoshuvlar: muammo va krеativ еchimlar” mavzusidagi rеspublika  ilmiy-amaliy anjuman. Toshkеnt -2019 yil., 22-23 aprеl.
 7. Nigmadjanov U.X. Sharipov S.R., studеntka Tadjibaеva G.S. Rеkultivatsiya zеmеl - nеot’еmlеmыy elеmеnt optimalnogo vosproizvodstva zеmеlnыx rеsursov. “Еr rеsurslarini boshqarish va muhofaza qilishda innovatsion yondoshuvlar: muammo va krеativ еchimlar” mavzusidagi rеspublika  ilmiy-amaliy anjuman. Toshkеnt -2019 yil., 22-23 aprеl.
 8. Nigmadjanov U.X. , Raximova S. Rol i problеmы assotsiatsiy vodopolzovatеlеy v obеspеchеnii orositеlnoy vodoy sеlskoxozyaystvеnnogo proizvodstva. “Еr rеsurslarini boshqarish va muhofaza qilishda innovatsion yondoshuvlar: muammo va krеativ еchimlar” mavzusidagi rеspublika  ilmiy-amaliy anjuman. Toshkеnt -2019 yil., 22-23 aprеl.

Нарбаев Шарафатдин Кенгешович

Доцент кафедры Государственных кадастров

Тел.:  +99871-237-09-68

Email: narbaevsh@mail.ru

Подробный

 

 

Нарбаев Шарафатдин Кенгешович

Илмий даражаси, унвони

PhD. доцент

Доцент кафедры Государственных кадастров

Служебный адрес:

100000, Узбекистан, Ташкент, улица Кары-Ниязи, 39

Здание/офис: Здание№5, 103 кабинет

Тел.:  +99871-237-09-68

Email: narbaevsh@mail.ru

Область исследования:

Ердан фойдаланиш, ер ресурсларидан фойдаланишни бошқариш, ер тузиш ва ер кадастри, табиатни муҳофаза қилиш мақсадларидаги ва қишлоқ хўжалиги ерларидан самарали ва оқилона фойдаланишни ташкил этиш, ерларни экологик ва иқтисодий баҳолаш.

Основные научно-методические работы:

Чертовицкий А.С. Нарбаев Ш.К. Задачи пастбищного землепользования Узбекистана в современных условиях. Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. №1. 2017. Стр. 43-46.

2.Нарбаев Ш.К. Ахмадалиев В. Қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланишнинг долзарб муаммолари. «Глобаллашув шароитида сув хўжалигини самарали бошқариш муаммолари ва истиқболлари» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжумани мақолалари тўплами. Тошкент, ТИМИ, 2017 йил 11-12 апрель. 118-122 б.

3.Нарбаев Ш.К. Концепция  развития  землепользования природоохранного  назначения  Узбекистана. Тридцатые Международные Плехановский чтения: материалы международной научно-практической конференции (10-11 февраля 2017г.) – Выездная сессия в г. Ташкенте. – М.:ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова», 2017. Стр. 228-230.www.rea.ru/ru/org/branches/tashkent/

4.Narbaev Sh.K. Model of Forestry Land use of Uzbekistan. International Journal of Research. Available at https://edupediapublications.org/journals. 2016. -PP. 862-867.

5.Чертовицкий А.С., Нарбаев Ш.К. Задачи пастбищного землепользования Узбекистана в современных условиях. Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. №1. 2017. Стр. 43-46

5.Нарбаев Ш.К. Оценка экономического  потенциала  пастбищ Узбекистана. Агро Илм. №3(47)-сон. 2017. 109-110 бет.

6.Нарбаев Ш.К. Обоснование размеров производственных кооперативов пастбищепользователей. Журнал “Ирригация и мелиорация”. №2(8). 2017. Стр. 63-65

7.Нарбаев Ш.К. Яйловлардан фойдаланувчи деҳқон хўжаликлари уюшмасини ташкил қилиш зарурати ва принциплари. Агро Илм. №4(48)-сон. 2017. 98-99 бет.

8.Narbaev Sh.K. Ecologo-economic essence ofpastures. European Journal of Research, № 6 (6), 2017. ISSN 2521-3261 (Online), ISSN 2521-3253 (Print). PP.26-35. IMPACT FACTOR SJIF 3, 5/ IFS 3, 8, http://dx.doi.org/10.26739/2521-3253-2017-6-6-2

9.Нарбаев Ш.К. Научно-методические вопросы землеустройства объединений пастбищепользователей. Журнал “Ирригация и мелиорация”. №3(9). 2017. Стр. 66-68

10. Нарбаев Ш.К., Сулайманова М.Х. Вопросы землепользования лесного фонда Республики Узбекистан “Экология хабарномаси” журнали. №8(208) 2018. 16-17 б.

11. Нарбаев Ш.К., Ахмадалиев В.А. Зонирование территории по данным ГИС в системе устойчивого землепользования  Ўзбекистон География жамияти ахбороти. (Махсус сон) 2018. 228-230 б.

12. Нарбаев Ш.К., Чертовицкий А.С. Вопросы модернизации пастбищного землепользования Узбекистана “Агроиқтисодиёт” илмий-амалий агроиқтисодий журнал. №4, 2018. 35-38 б.

13. Нарбаев Ш.К. “Объединения пастбищепользователей дехканских хозяйств”. Монография. Т.: ТИИИМСХ. 2018. – 128 с.

14. Нарбаев Ш.К. “Объединения пастбищепользователей дехканских хозяйств”. Монография. Т.: ТИИИМСХ. 2018. – 128 с.

15. Нарбаев Ш.К., Ашуров А.Ф., Ахмадалиев В.А. “Ер ресурсларини бошқариш” фанидан  амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий кўрсатма. Т.: ТИҚХММИ. 2018. 64 б.

16. Рахмонов Қ.Норбоев Ш. Ер ресурсларини бошқариш. Ўқув қўлланма.  Т.: ТИҚХММИ. 28.11.2018 й. № 7-сон 150 б.

17.Рахмонов Қ.Норбоев Ш. Ер мониторинги. Ўқув қўлланма.  Т.: ТИҚХММИ.2019

18.Рахмонов Қ.Норбоев Ш. Ер ресурсларини бошқаришда ГАТ. Ўқув қўлланма.  Т.: ТИҚХММИ.2019

19.Рахмонов Қ., Нарбаев Ш., Сайдалиева Г. Геодезия ва геоинформатика таълим йўналиши талабалари учун битирув малакавий ишини бажариш бўйича услубий кўрсатма.ТИҚХММИ.Т,2019 й. 

20. Рахмонов Қ., Нарбаев Ш., Кубаев Ж.А. Ер ресрусларидан фойдаланиш ва бошқариш мутахассислиги магистрантлари учун магистрлик диссертациясини бажариш бўйича услубий кўрсатма.   ТИҚХММИ. Т, 2019 й.

21. Рахмонов Қ., Нарбаев Ш., Сайдалиева Г. Геодезия ва геоинформатика мутахассислиги магистрантлари учун магистрлик диссертациясини бажариш бўйича услубий кўрсатма.   ТИҚХММИ. Т, 2019 й.

22.Рахмонов Қ.Норбоев Ш. Ер ресурсларини бошқаришда ГАТ. Ўқув қўлланма. Т.: ТИҚХММИ. 2019 й.

23.Нарбаев Шарофиддин Кенгешевич. Здачи по модернизации землепользования Узбекистана до 2030 года. Ирригация ва мелиорация. 2019 й. 66-69 б.

 

Ашуров Абдулло Файзуллоевич

Старший преподаватель кафедры «Государственные кадастры»

Тел.:  +99871-237-09-68

Email: ashurov@mail.ru

Подробный

 

 

Ашуров Абдулло Файзуллоевич

Илмий даражаси, унвони

Йўқ

Старший преподаватель кафедры «Государственные кадастры»

Служебный адрес:

100000, Узбекистан, Ташкент, улица Кары-Ниязи, 39

Здание/офис: Здание№5, 205 кабинет

Тел.:  +99871-237-09-68

Email: ashurov@mail.ru

Область исследования:

Разработки организоционно-экономических факторов повышение эффективности использовании земель дехканских хозяйств (на примере южных областей Республики )

Основные научно-методические работы:

 1. А.Ашуров, Состояние и развитиеземлепользования приусадебного фонда и вопросы применение ГИС для управления ими. Ўзбекистон география жамияти ахбороти илмий журнали. Махсус сон, Т., Ўз Му 2018 й. 196-200 б.
 2. А.Ашуров. Рациональное исползование земельных ресурсов. “Деформацияланувчан қаттиқ жисмлар механикаси” мавзусидаги Республика илмий – амалий анжуман II жилд. Т.,ТИҚХММИ, 2018 й.
 3. А.Ашуров.  Воспроизводство плодородия почвы как основа устойчивого землепользование дехканскихи приусадебных хозяйств. “Гидротехника иншоотларининг самарадорлиги, ишончлилиги ва хавфсизлигини ошириш” мавзусида Халқаро илмий-амалий конференциянинг мақолалар тўплами. II – ЖИЛД. Тошкент, ТИҚХММИ, 2018. – 192-196 б.
 4. А.Ашуров. Использование геоинформационных систем при использование земельного фонда приусадебных и дехканских хозяйств. Ўзбекистон Республикасида Геодезия, картография ва кадастр таълим йўналиши бўйича кадрларни тайёрлаш муаммолари ва ечимлари республика илмий конференция. Т., ТАҚИ., 2018 й.
 5. А.Ашуров. Томорқа ва дехқон хўжаликлари ер фондининг ҳолати ва ривожланиши.“Аграр соҳа тармоқларида электр энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш муаммолари ” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман 28-ноябрь. 2018 й.
 6. Ашуров А., Успанкулов Б. Геодезия ва картография кадастри фанидан мустақил ишни бажариш бўйича услубий кўрсатма. ТИҚХММИ. Т, 2018 й.  Иститут илмий-услубий кенгашининг 10.04.2018 № 2-сон.  
 7. Ашуров А., Исманов Ш.  Ҳудудни муҳандислик жиҳозлаш фанидан Мустақил ишни бажариш бўйича услубий кўрсатма. ТИҚХММИ. Т, 2018 й.  Иститут илмий-услубий кенгашининг 10.04.2018 № 2-сон.  
 8. Ашуров А., Успанкулов Б. Давлат шахарсозлик кадастри фанидан Мустақил ишни бажариш бўйича услубий кўрсатма. ТИҚХММИ. Т, 2018 й.  Иститут илмий-услубий кенгашининг 10.04.2018 № 2-сон.
 9. Ашуров А., Успанкулов Б. Геодезия ва картография кадастри фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий кўрсатма. ТИҚХММИ. Т, 2018 й.  Иститут илмий-услубий кенгашининг 20.04.2018 № 4-сон.  
 10. Ашуров А., Исманов Ш.Ҳудудни муҳандислик жиҳозлаш фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий кўрсатма. ТИҚХММИ. Т, 2018 й.  Иститут илмий-услубий кенгашининг 20.04.2018 № 4-сон.
 11. Ашуров А.,Успанқулов.Б. Бино иншоотлар давлат кадастри фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий кўрсатма. ТИҚХММИ. Т, 2018 й.  Иститут илмий-услубий кенгашининг 20.04.2018 № 4-сон.  
 12. Ашуров А., Успанқулов.Б., Давлат шахарсозлик кадастри фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий кўрсатма. ТИҚХММИ. Т, 2018 й.  Иститут илмий-услубий кенгашининг 20.04.2018 № 4-сон.  
 13.  Ашуров А.Успанқулов Б.    Бино иншоотлар давлат кадастри. Ўқув қўлланма.  Т.: ТИҚХММИ. 28.11.2018 й. № 7-сон 126 б.
 14. Сущность создания садово-виноградарских массивов на основе террасирования. Сборник материалов Международной научно-практической конференции “Проблемы геокосмической управлении земельных, водных и природных ресурсов” А.Ашуров. 2016 г.
 15. Давлат шахаарсозлик кадастри. Ўқув қўлланма 2017 йил. А.Ашуров, ТИМИ.
 16. Учебное пособие «Кадастры природных ресурсов» 2019 г. ТИИМСХ, Т.: 120 стр.
 17. Зарубежный опыт развитя землепользования приусадебных хозяйств. Научная труди. ТИИМСХ, 2019 г.
 18.  Анализ использования земель приусадебных и дехканских хозяйств. Научная труди. ТИИМСХ, 2019 г.
 19. Мировая тенденсия развития личных подсобных хозяйств. Материалы междуранодной конференции. 2019 г.
 20. Учебное пособие «Инженерное обородувание территорий» ТИИМСХ, Т:, 2019 г.
 21. Ашуров А. Табиий ресурслар кадастри. Ўқув қўлланма.  Т.: ТИҚХММИ. 2019 й.
 22. Ашуров А. Ҳудудларни муҳандислик жихозлаш. Ўқув қўлланма.  Т.: ТИҚХММИ. 2019 й.
 23. Ашуров А. Давлат шаҳарсозлик кадастри. Дарслик. Т.: ТИҚХММИ. 2019 й.
 24. Ашуров А. Бино иншоотлар давлат кадастри фанидан курс ишини бажариш бўйича услубий кўрсатма. ТИҚХММИ. Т, 2019 й.
 25. Ашуров Абдулло Файзуллоевич. Особенности исползование приусадебных земелных участков в республике Узбекистан. Ирригатсия ва мелиоратсия. 2019 й. Махсус сон.
 26. Ашуров А. “Разработка организатсионноекономического механизма повышения эффективности исползования приусадебного земелного фонда”. Монография. Т., 2019 й. 130 б.

Ахмадалиев Вахобжон Абдирахмонович

ассистент кафедры «Государственные кадастры»

Тел.:  +99871-237-09-68

Email: ahmadaliev@umail.uz

Подробный

 

 

Ахмадалиев Вахобжон Абдирахмонович

Илмий даражаси, унвони

ассистент

ассистент кафедры «Государственные кадастры»

Служебный адрес:

100000, Узбекистан, Ташкент, улица Кары-Ниязи, 39

Здание/офис: Здание№5, 103a кабинет

Тел.:  +99871-237-09-68

Email: ahmadaliev@umail.uz

Область исследования:

Ердан фойдаланиш, ер муносабатлари, ер кадастри ва ер мониторинги, фермер хўжаликларида ерларидан самарали ва оқилона фойдаланишни ташкил этиш, ер тузиш ишларини такомиллаштириш.

Основные научно-методические работы:

1.Нарбаев Ш.К. Ахмадалиев В.А. Ерлардан фойдаланишни бошқаришнинг ҳуқуқий механизмлари. «Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари» мавзусидаги  ХИВ анъанавий республика илмий-амалий анжумани. Тошкент, 2015 йил 9-10 апрель. 301-303 б.

2.Ахмадалиев В.А., Шодмонов З.Б. Ер ресурсларини бошқариш механизмларини шакллантириш ва такомиллаштириш. «Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари» мавзусидаги  ХИВ анъанавий республика илмий-амалий анжумани. Тошкент, 2015 йил 9-10 апрель.238-240 б.

3.Ахмадалиев В.А. Аманкулова Х. Ер ресурсларидан самарали фойдаланишда ер мониторингининг роли. «Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари» мавзусидаги  ХВ анъанавий республика илмий-амалий анжумани. Тошкент, 2016 йил 15-16 апрель.288-289 б.

4.Ашуроф А.Ф., Нарбаев Ш.К., Аҳмадалиев В.А. “Ер мониторинги” фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий кўрсатма. Тошкент, ТИМИ, 2016. 48 б. 5.Нарбаев Ш.К., Ашуроф А.Ф., Аҳмадалиев В.А. “Ер ресурсларини бошқариш” фанидан мустақил ишни бажариш бўйича услубий кўрсатма. Тошкент, ТИМИ, 2016. 43 б. 6.Нарбаев Ш.К., Ашуроф А.Ф., Аҳмадалиев В.А. “Табиий ресурслар кадастри” фанидан мустақил ишни бажариш бўйича услубий кўрсатма. Тошкент, ТИМИ, 2016. 42 б. 7.Нарбаев Ш.К., Ашуроф А.Ф., Аҳмадалиев В.А.“Табиий ресурслар кадастри” фанидан амалий машғулотларни бажариш бо`йича услубий ко`рсатма. Тошкент, ТИҚХММИ, 2017. 52 бет.

8. Нарбаев Ш.К., Ахмадалиев В.А. Зонирование территории по данным ГИС в системе устойчивого землепользования  Ўзбекистон География жамияти ахбороти. (Махсус сон) 2018. 228-230 б.

9. Нарбаев Ш.К., Ахмадалиев В.А. “Ер кадастри ва мониторинги” фанидан  мустақил ишни бажариш бўйича услубий кўрсатма. Т.: ТИҚХММИ. 2018. 42 б.

10. Нарбаев Ш.К., Ашуров А.Ф., Ахмадалиев В.А. “Ер ресурсларини бошқариш” фанидан  амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий кўрсатма. Т.: ТИҚХММИ. 2018. 64 б.

11. Нарбаев Ш.К., Ахмадалиев В.А. Зонирование территории по данным ГИС в системе устойчивого землепользования. “Геоинформатика соҳасида илмий-тадқиқот ишлари: ҳозирги ҳолати ва истиқболлари” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция. Тошкент, ЎзМУ, 19-20 октябрь 2018 йил.

12. С.Н.Абдурахмонов, В.А.Ахмадалиев, З.Ж.Маматкулов, Х.Хайитов. Гидрографик тармоқларни картага олишда ГАТ ва масофадан зондлаш технологияларининг қўлланилиш афзалликлари. “Гидротехника иншоотларининг самарадорлиги, ишончлилиги ва хавфсизлигини ошириш” мавзусида Халқаро илмий-амалий конференциянинг мақолалар тўплами. II – ЖИЛД. Тошкент, ТИҚХММИ, 2018. – 181-185 б.

13.В.А.Ахмадалиев. Фермер хўжаликлари ер майдонларини ташкил этишда оптималлаштиришнинг долзарблиги ва аҳамияти.

Абдураҳимова Мохигул Ойбек кизи

Стажёр преподаватель кафедры Государственных кадастров

Тел.:  +99871-237-09-68

Email: 

Подробный

 

 

Абдураҳимова Мохигул Ойбек кизи

Илмий даражаси, унвони

Стажёр преподаватель

Стажёр преподаватель кафедры Государственных кадастров

Служебный адрес:

100000, Узбекистан, Ташкент, улица Кары-Ниязи, 39

Здание/офис: Здание№5, 205 кабинет

Тел.:  +99871-237-09-68

Email: 

Область исследования:

Приватизация земельных ресурсов

Основные научно-методические работы:

Рисола ва ўқув қўлланмалар:

1. А.Р.Бабажанов, М.О.Абдурахимова.Ер ресурсларини хусусийлаштириш (монография), ТИҚХММИ, 2018.119 б.

Услубий ишлар:

1.А.Р.Бабажанов, С.Б.Рузибоев, М.О.Абдурахимова Методическое указание для практических занятий по предмету «Основы землепользования». ТИИИМСХ, 2018. 48 б.

2.А.Р.Бабажанов, А.М.Муқумов, З.Х.Хафизова, А.Ж.Ғофиров, С.Р.Шарипов, Абдураҳимова М. 5410700–“Ер кадастри ва ердан фойдаланиш” таълим йўналиши учун бититув малакавий иши олди амалиётини ўтказиш бўйича услубий кўрсатмалар. ТИҚХММИ, 2018.19 б.

3.А.Р.Бабажанов, А.М.Муқумов, М.О.Абдураҳимова  “Худудларни ривожлантириш” фанидан амалий машгулотларни утказиш учун услубий курсатмалар. Т., ТИКХММИ, 2018,     бет.

Асосий илмий – услубий ишлари:

1.Абдураҳимова М.О. – Магистрант. Ер участкаларини хусусийлаштиришнинг хорижий тажрибалари ва уларни мамлакатимизда тадбиқ қилиш йўналишлари. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XVII - ёш олимлар, магистарнтлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжуман мақолалар тўплами, II-қисм. Тошкент 2018.  (210-213 б)

2. Исломов У.П., Халилова Б.В.,  Сайдалиева Г.А., Абдураҳимова М.О. Недостатки при ведении учёта орасительных земель в сельском хозяйстве и пути их решения  ИНТЕРНАУКА Студентический вестник 14(34) 2018 г

3. Turkmenov X.I., Abdurahimova M. O., Yerdan  foydalanishga oid tezkor ma’lumotlar bazasini yaratishga qaratilgan dasturlar tahlili.(121-124б) “Аграр соҳа тармоқларида электр энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш муаммолари” ТИҚХМИИ, 2018. (28-29 ноябрь)

4.М.О.Абдураҳимова. Ерлардан фойдаланиш самарадорлиги ва уни истиқболда оширишнинг йўллари. “22-апрель Халқаро Ер куни” га бағишланган “Ер ресурсларини барқарор бошқаришда инновацион технологияларни қўллаш” мавзусидаги Республика илмий-амалий семенар мақолалар тўплами, 2018. (125-129 б)

5. Бабажанов А.Р.,Рўзибоев С.Б. Абдурахимова М. Республика ер майдонларидан фойдаланишни бошқариш тизимини такомиллаштириш. Агроилм журнали №2-сон 2019й,77-79-бетлар

6. Abdurakhimova M. Importance of the effective use of the land in a market economy. Journal of Agro Processing, 2019y. 13-17 pp.

7.Абдураҳимова Моҳигул Ойбек қизи, Ер кадастри ахбороти соҳасидаги қонун ҳужжатлар базасини такомиллаштириш. Агроиқтисодиёт. 2019 й. Махсус сон.

8.Кубаев Джасур, Абдураҳимова Моҳигул Ойбек қизи. Қишлоқ хўжалигидаги ислоҳатларнинг ердан фойдаланиш самарадорлигига таъсири. “Агроиқтисодиёт” журнали. №2019 й. Махсус сон.

Кубаев Жасур Абдумуминович

Стажер-преподаватель кафедры государственных кадастров

Теl.:  +99871-237-09-68

Email: 

Подробный

 

 

Кубаев Жасур Абдумуминович

Илмий даражаси, унвони

Стажер-преподаватель

Стажер-преподаватель кафедры государственных кадастров

Служебный адрес:

100000, Узбекистан, Ташкент, улица Кары-Ниязи, 39

Здание/офис: Здание№5, 205 кабинет

Теl.:  +99871-237-09-68

Email: 

Область исследования:

Ер ресурсларини бошқаришнинг ҳуқуқий тартибини ўрганиш ва уни ислоҳ қилиш юзасидан изланишлар олиб бориш.

Основные научно-методические работы:

 1. Кубаев Ж.А., Ойматов Р. Ер ресурсларидан самарали фойдаланишда ер ахборот тизими. .”Ер, сув ва табиий ресурсларни геофазовий бошқариш муаммолари” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Т., 2015 й.
 2. Кубаев Ж.А. Сервитут келишуви ва уни тузишга асос бўладиган ҳолатлар. Тошкент – 2016. ТИМИ
 3. Бабажанов Р, Кубаев Ж.А. Взаимодействие органов управления спортом с профессиональными саморегулируемыми организациями. Сборник материалов международной научно-технической конференции “Перспективы развития дорожно-транспортных и инженорно-коммуникационных инфраструктур” Т., 2017 г.
 4. Кубаев Ж.А., Илхамджанова Д.С. Ер ресурсларини бошқаришда ер ахборот тизимининг аҳамияти.  “Агросаноат тармоқларида электр энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш муаммолари” мавзусидаги ҳалқаро илмий-амалий анжумани материаллари. Тошкент., 2018 й
 5. Кубаев Ж.А. Тошкент вилояти Бекобод туманида ер ресурсларидан фойдаланишни бошқаришга тавсиялар. “Агросаноат тармоқларида электр энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш муаммолари” мавзусидаги ҳалқаро илмий-амалий анжумани материаллари. Тошкент., 2018 й
 6. Кубаев Ж.А., Нусратов А.С. “Ўзбекистонда ягона давлат ер сиёсатини юритишда ер ахборот тизимининг аҳамияти ”. Интернаука. Москва -2019 йил февраль., 53-54 б.
 7. Ж.А.Кубаев, У.Ёдгоров, М.Акромова, Д.Рисқулов. Ер мониторинги ёрдамида ер ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўллари. “Ер ресурсларини бошқариш ва муҳофаза қилишда инновацион ёндошувлар: муаммо ва креатив ечимлар” мавзусидаги республика  илмий-амалий анжуман. Тошкент -2019 йил., 22-23 апрель.
 8. Ж.А.Кубаев, Н.Фармонов ТИҚХММИ. Ер ресурсларидан оқилона фойдаланишда давлат назоратининг ҳуқуқий асослари. “Ер ресурсларини бошқариш ва муҳофаза қилишда инновацион ёндошувлар: муаммо ва креатив ечимлар” мавзусидаги республика  илмий-амалий анжуман. Тошкент -2019 йил., 22-23 апрель.
 9. Ж.А.Кубаев, Ш.Ш.Норов, Э.У.Турғунов ТИҚХММИ. Қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишда ер мониторингининг аҳамияти. “Ер ресурсларини бошқариш ва муҳофаза қилишда инновацион ёндошувлар: муаммо ва креатив ечимлар” мавзусидаги республика  илмий-амалий анжуман. Тошкент -2019 йил., 22-23 апрель.
 10. Қ.Рахонов, Б.Султонов, Ж.Кубаев. Ердан фойдаланиш асослари. Ўқув қўлланма. Тошкент 2019 й.
 11. Қ.Р.Рахмонов., Ж.Кубаев “Ер тузиш ва ер кадастри” таълим йўналиши талабалари учун “ Битирув малакавий иши”ни бажариш бўйича услубий кўрсатма 2019 й.
 12. Қ.Р.Рахмонов., Ж.Кубаев “Ер ресурсларидан фойдаланиш ва бошқариш” мутахассислиги магистрантлари учун “Магистрлик диссертацияси”ни бажариш бўйича услубий кўрсатма 2019 й.
 13.  Кубаев Ж.А., Нусратов А.С. “Ўзбекистонда ягона давлат ер сиёсатини юритишда ер ахборот тизимининг аҳамияти ”. Интернаука. Москва -2019 йил февраль., 53-54 б.

 14.  Кубаев Джасур, Абдураҳимова Моҳигул Ойбек қизи. Қишлоқ хўжалигидаги ислоҳатларнинг ердан фойдаланиш самарадорлигига таъсири. “Агроиқтисодиёт” журнали. №2019 й. Махсус сон.

Исмонов Шукуриллохон Рустамхон ўғли

Стажер-преподаватель кафедры государственных кадастров

Тел.:  +99871-237-09-68

Email: 

Подробный

 

 

Исмонов Шукуриллохон Рустамхон ўғли

Илмий даражаси, унвони

Стажер-преподаватель

Стажер-преподаватель кафедры государственных кадастров

Служебный адрес:

100000, Узбекистан, Ташкент, улица Кары-Ниязи, 39

Здание/офис: Здание№5, 205 кабинет

Тел.:  +99871-237-09-68

Email: 

Область исследования:

Республикамиз ер фондининг асосоий таркибий қисми хисобланган Қишлоқ хўжалиги мақсадларига мўллжалланган ерлардан фойдаланиш самарадорлигини оширишда ташкилий худудий масалаларни такомиллаштириш.

Основные научно-методические работы:

 

1. Исмонов Ш.Р., Успанкулов Б.М., Қодиров О.Қ., Ўзбекистонда бино ва иншоотлар давлат кадастри уч ўлчамда (3Д) юритиш афзалликлари. Ўзбекистон география жамияти ахборотномас, Махсус сон. Тошкент 2018 й. 116-119 бет

 2.Исмонов Ш.Р. Успанкулов Б.М. “Қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий масалалари” Агро Илм журнали, Махсус cон, 2018. (113 б)

 3. Исмонов Ш.Р., Абдиваитов А.Х. Туман ер ресурсларидан фойдаланиш. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий ХВИ - ёш олимлар, магистарнтлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжуман мақолалар тўплами, ИИ-қисм. Тошкент 2017. (191-194 б).

 4. Исмонов Ш.Р., Абдиваитов А.Х. Фермер хўжаликлари учун ташкилий-ҳудудий шароит яратиш. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий ХВИ - ёш олимлар, магистарнтлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжуман мақолалар тўплами, ИИ-қисм. Тошкент 2017. (188-191 б).

5. Успанкулов Б, Қодиров О, Исманов Ш, Ўзбекистонда бино ва иншоотлар давлат кадастрини уч ўлчамда (3D) юритиш афзалликлари. Ўзбекистон география жамияти ахбороти илмий журнали. Махсус сон, Т., Ўз Му 2018 й.116-119 б.

6. Ш.Исманов, Б.Успанкулов, Қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг ташкилий – иқтисодий масалалари. Агро илм журнали махсус сон, Т., 2018 й. 87-88 б.

7. Рахмонов Қ., Ашуров А., Исманов Ш. Ҳудудлар кадастри фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий кўрсатма. ТИҚХММИ. Т, 2018 й.  Иститут илмий-услубий кенгашининг 20.04.2018 № 4-сон.  

8.Ашуров А., Исманов Ш.Ҳудудни муҳандислик жиҳозлаш фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий кўрсатма. ТИҚХММИ. Т, 2018 й.  Иститут илмий-услубий кенгашининг 20.04.2018 № 4-сон.  

9.Рахмонов Қ., Исмонов Ш. “Ер кадастри” фанидан курс ишини бажариш бўйича услубий кўрсатма. ТИҚХММИ. Т, 2019 й. 

10.    Исманов Шукурхон. Фермер, деҳқон ва томорқа хўжаликлари ерларидан фойдаланишнинг ташкилий масалалари. “Агроиқтисодиёт” журнали. №2019 й. Махсус сон.