Тадқиқотчилар

            Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертация мавзуси

1

Абдураҳмонов Сарвар Нарзуллаевич

Катта ўқитувчи

11.00.06-Геодезия, картография

Геоахборот технологиялари ва картографик инновацион методларни такомиллаштириш асосида минтақавий демографик жараёнларни тадқиқи қилиш

2

Мухторов Ўзбекхон Бурхонович

ассистент

08.00.04-Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

Қишлоқ хўжалигида ер ресурсларидан самарали фойдаланишни рағбатлантириш тизимини такомиллаштириш

3

Ойматов Рустам

доцент

11.00.06-Геодезия, картография

Табиий ресурслар кадастрларини картографик таъминлашда илмий асослар

4

Пардабоев Анвар Пардабоевич

ассистент

06.01.10-Ер тузиш, кадастр ва ер мониторинги

Деҳқон ва томорқа хўжаликлари ерларидан фойдаланиш механизмларини такомиллаштириш

5

Исломов Ўткир Пирметович

ассистент

06.01.02-Мелиорация ва суғорма деҳқончилик

Хоразм вилоятининг суғориладиган ерларини геоахборот тизимларидан фойдаланиб гидромодуль районлаштириш

6

Инамов Азизи Низамович

доцент

06.01.10-Ер тузиш, кадастр ва ер мониторинги

ГАТ дастурлари асосида ерларнинг сифат ҳисоби маълумотлари базасини шакллантиришнинг автомотлашган тизимини модуллаштириш