Ўқитиладиган фанлар

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

1.

Олий математика

Асосий математик усулларни ўргатиш, ўқув режаларидаги ихтисослик ва умумкасбий фанларни ўрганиш учун зарур бўлган формулалар ва усулларни ўргатиш

2.

Еҳтимоллар назарияси ва математик статистика.

Талабаларни назарий ва амалий иқтисодий масаларни ҳал қилишда ишлатиладиган математик аппаратнинг асослари билан таништириш, мантиқий фикр юритиш қобилиятини ошириш

3.

Иқтисодчилар учун математика

Талабаларни, иқтисодий масаларни ҳал қилишда математиканинг роли ва аҳамияти ҳақида таништириш, мантиқий фикр юритиш қобилиятини ошириш