Тадқиқотчилар

T.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертатция мавзуси

1.

Рахмонов Қ.

И.ф.н, доцент

06.01.10

Ер кадастри ахборот таъминоти методологияси

2.

Ашуров А.

-

06.01.10

Разработки организотционно экономических факторов повышение эффективности исползовании земел дехканских хозяйств (на примери южных областей Республики )

3.

Успанқулов Б

-

06.01.10

Бино ва иншоотлар давлат кадастрини юритишнинг ягона услубиятини ишлаб чиқиш ва унинг ахборот таъминоти.

4.

Сайдалиева Г.

-

06.01.10

Қишлоқ хўжалиги ерлари мониторингини юритишнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари

5.

Кубаев Дж.

-

06.01.10

Қишлоқ хўжалиги ерларини миқдор ва ҳисобини юритишда инновацион технологияларни қўллаш

6.

Абдураҳимова М.

-

11.00.07

Ер ахборот тизимини шалклантиришда инновацион технологияларни тадбиқ қилиш (Тошкент вилояти мисолида)