Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертатсия мавзуси

1

Хакбердиев О.Э.

Б.ф.н, доцент

03.00.13- тупроқшунослик

Ўзбекистон ҳудудининг тоғ ва тоғ олди эрозияга учраган тупроқларни қиёсий баҳолаш

(Чотқол ва Хисор тоғ тизмалари мисолида)