Ҳамкорлар

Кафедрада   Ўзбекистон Фанлар Академияси, Математика институти  билан илмий- хамкорлик ўрнатилган. Ҳамкорлик доиралари – илмий семинарлар ташкил этилган.

Web sayt:  http://www.mathinst.uz

Украина. Кафедра Харьков миллий техника университети билан таълимда узлуксизлик ва ўқув фанлари орасида узвийликни ҳисобга олган холда давлат таълим стандартлари, ўқув режалари ва фан дастурларини ҳамкорликда такомиллаштириб бориш, ўқув ва ўқув-услубий ишпар самарадорлигини оширишга хизмат қилувчи имкониятчар ва шарт-шароитлар яратши бўйича тавсиялар бериш ва ўзаро тажриба алмашиш, таълим тизимида замонавий педагогик ва ахборот технологияларини кўллашда ҳамкорлик қилиш. Ҳамкорликда ўқув адабиётлар (қўлланмалар, дарсликлар) яратиш,ў қув, илмий-услубий ишлар самарадорлигини оширишга хизмат қилувчи семинарлар ўтказиш ва очиқ лекцияларни ташкил этиш, кафедраларда фаолият кўрсатаётган ўқитувчи, педагог ва мутахассисларнжг малакачарши оширишда ҳамкорлик қилиш мақсадида тузилган.

Университет манзили: 61002, Украина, г. Харьков,  Фрунзе кўчаси, 21, НТУ "ХПИ", "Вычислительная техника и программирование" кафедраси

Телефон: +38 (057) 707-61-65.

Маъсул профессор:

т.ф.н.,профессор, Леонов Сергей Юрьевич,

e-mail: serleomail@gmail.com,

тел. ишчи: +38 (057) 707-61-98, тел. моб.: +38 (099) 911-91-13.

 

Волгоград.  Архитектура ва қурилиш университети  билан алоқа ўрнатилган ва ҳамкорлик ишлари олиб бориляпти. «Технологик жараенларни компъютерли бошқаруви», «Автоматик бошқарув тизимлари» фанлари бўйича лаборатория стендларини танлашда яхши алтернатив бўлиши мумкин.

Университет манзили:  400074, Волгоград шахри, . Академиклар 1.

Телефонлар   (8442) 96-98-26  Факс: (8442) 97-49-33.

Электрон почта:  E-mail: info@vgasu.ru.

Маъсул профессор:

г.ф.д , геодезиия кафедраси  профессори

Анопин Владимир Никоаевич