Тўгаракл

Тўгарак номи:    ҚИЗИҚАРЛИ МАТЕМАТИКА

Математикадан иқтидорли талабалар учун Қори Ниёзий номидаги институт стипендияси таъсис этилган бўлиб, бунда математикага қизиқиши бўлган ва фан олимпиадасида юқори натижалар кўрсатган талабалар номзодлари тавсия этилади.

Тўгаракда ўтиладиган мавзулар:

  1.  

2-тартибли эгри чизиқ умумий тенгламаларини текшириш.

  1.  

Кронекер – Капели теоремаси

  1.  

2-тартибли чизиқлар инвариантлари

  1.  

Гамма функция ва унинг хоссалари.

  1.  

Скаляр аргументнинг вектор функцияси

  1.  

2 каррали интеграллар, хоссалари ва уни ҳисоблаш.

  1.  

Эйлер-Пуассон интеграли

  1.  

Икки карали интегрални механикага тадбиқи

  1.  

Уч карали интеграллар, хоссалари ва уни ҳисоблш.

  1.  

Уч карали интегралларнинг  механикага тадбиқи.

 

Мавзуларни ўтказувчи илмий рахбарнинг унвони ва Ф.И.Ш.

 ассистент Холтўраев Холсаид Файзуллаевич

Тел: +998-99-082-75-81

Ўтказилиш санаси вақти, хона

Ҳар  ҳафтанинг чоршанба куни, соат 15-00, Б-310