Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1.

Raxmonov Q.

DSc, dotsent

06.01.10 – Yer tuzish, kadastr va yer monitoringi

Davlat yer kadastri axborotlarini ishlab chiqishning  ilmiy-metodologik asoslarini takomillashtirish

2.

Ashurov A.

PhD,

katta o‘qituvchi

06.01.10 – Yer tuzish, kadastr va yer monitoringi

Tomorqa yer uchastkalaridan foydalanishning tashkiliy-texnik mexanizmlarini takomillashtirish (Surxondaryo viloyati maʼlumotlari asosida)

3.

Narbayev Sh.

PhD,

dotsent

06.01.10 – Yer tuzish, kadastr va yer monitoringi

Yaylov yerlaridan samarali foydalanishni tashkil etishning ilmiy asoslari

4.

Muxtorov O‘.

PhD,

dotsent

06.01.10 – Yer tuzish, kadastr va yer monitoringi

Qishloq xoʻjaligida yer resurslaridan samarali foydalanishni ragʻbatlantirish mexanizmlarini takomillashtirish

5.

Uspanqulov B.

Kafedra assistenti

06.01.10 – Yer tuzish, kadastr va yer monitoringi

Bino va inshootlar davlat kadastrini yuritishning yagona uslubiyatini ishlab chiqish va uning axborot ta’minoti

6.

Saydalieva G.

Kafedra assistenti

06.01.10 – Yer tuzish, kadastr va yer monitoringi

Qishloq xo‘jaligi yerlari monitoringini yuritishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari

7.

Kubayev Dj.

Kafedra assistenti

06.01.10 – Yer tuzish, kadastr va yer monitoringi

Qishloq xo‘jaligi yerlarini miqdor va hisobini yuritishda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash

8.

Abdurahimova M.

Kafedra assistenti

06.01.10 – Yer tuzish, kadastr va yer monitoringi

Yer axborot tizimini shalklantirishda innovatsion texnologiyalarni tadbiq qilish (Toshkent viloyati misolida)

9.

Ismonov Sh.

Kafedra tayanch doktoranti

06.01.10 – Yer tuzish, kadastr va yer monitoringi

Qishloq xoʻjaligi yerlarini baholashning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish

10.

Sadullayev S.

Kafedra tayanch doktoranti

06.01.10 – Yer tuzish, kadastr va yer monitoringi

Dexqon xoʻjaliklari yerlaridan foydalanish samaradorligini raqamli texnologiyalar asosida oshirish