Tadqiqotchilar

Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертация мавзуси

1

Бўриев С.

қ.х.ф.н, доцент

06.01.02- мелиорация ва суғорма деҳқончилик

Суғориладиган ерларда анғизга экилган тезпишар маккажўҳорини суғориш тартиби ва агротехнологияси такомиллаштириш