Ўқитиладиган фанлар

Бакалавриат босқичида

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

1

Йер тузишни лойиҳалаш

“Йер тузишни лойихалаш” фани талабаларни ер тузиш соҳасининг назарий билимлари, амалий коʻникмалари, иқтисодий ҳодиса ва жараёнларга услубий ёндашув ҳамда илмий дунёқарашини шакллантириш вазифасини бажаради.

2

Йер тузиш

“Йер тузиш” фани талабаларни назарий билимлар, амалий коʻникмалар, ҳодиса ва жараёнларга услубий ёндашув ҳамда илмий дунёқарашни шакллантириш вазифаларини бажаради.

3

Ландшафтли ер тузиш

“Ландшафтли ер тузиш” фани ландшафтшунослик масалаларини ўрганиш, ҳудудларни ландшафтларига мос ишларни олиб бориш ва айниқса, мураккаб ландшафтли жойлардаги эрозия жараёнларини билиш, тупроқ эрозиясининг иқтисодиётга етказаётган зарарларини илғаб олган ҳолда хўжаликларнинг ички ер тузиш лойиҳаларини тупроқ эрозияларига қарши тадбирлар асосида ишлаб чиқиш, шунингдек, эрозияга қарши тадбирларнинг иқтисодий ва экологик самарадорлигини аниқлаш каби вазифаларни ўз ичига олади.

4

Йер тузишни лойиҳалашда автоматлашган тизими

“Йер тузишни лойиҳалашнинг автоматлашган тизимлари” фани талабаларни назарий билимлар, амалий кўникмалар, ҳуқуқий ходиса ва жараёнларга услубий ёндашув ҳамда илмий дунёқарашини шакллантириш вазифаларини бажаради.

5

Йер ҳуқуқи

“Йер ҳуқуқи” фани талабаларни назарий билимлар, амалий коʻникмалар, ҳуқуқий ходиса ва жараёнларга услубий ёндашув ҳамда илмий дунёқарашини шакллантириш вазифаларини бажаради.

6

ЙТва ЙКИТ ва режалаштириш

“Йер тузиш ишларини ташкил қилиш ва режалаштириш” фани талабаларни назарий билимлар, амалий кўникмалар, ҳодиса ва жараёнларга услубий ёндашув ҳамда илмий дунё қарашни шакллантириш вазифаларини бажаради.

7

Йердан фойдаланиш иқтисоди

“Йердан фойдаланиш иқтисоди” фани талабаларни назарий билимлар, амалий куникмалар, иқтисодий ҳодиса ва жараёнларга услубий ёндашув ҳамда илмий дунёқарашини шакллантириш вазифасини бажаради.

8

Йер тузиш иқтисоди

“Йер тузиш иқтисоди” фани талабаларни ер тузишнинг иқтисодий қирраси боʻйича назарий билимлар, амалий коʻникмалар, иқтисодий ҳодиса ва жараёнларга услубий ёндашув ҳамда илмий дунёқарашини шакллантириш вазифасини бажаради.

 

70810601р ресурсларидан фойдаланиш ва бошқариш магистратура босқичида

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

1

Экономика землепользования

Йердан фойдаланиш иқтисодиёти бўйича тушунча ва кўникмалар ҳосил қилиш, бошқарув бўйича тезкор ахборотларни яратишга ҳамда ишлаб чиқариш соҳаларида қўллай олишга йўналтиришдан иборат.

2

Йердан фойдаланишда интегратсион бошқарув

Йердан фойдаланишда интегратсион бошқарув бўйича тушунча ва кўникмалар ҳосил қилиш, бошқарув бўйича тезкор ахборотларни яратишга ҳамда ишлаб чиқариш соҳаларида қўллай олишга йўналтиришдан иборат.

3

Ҳудудларни ривожлантириш

Ҳудудларни ривожлантириш бўйича тушунча ва кўникмалар ҳосил қилиш, бошқарув бўйича тезкор ахборотларни яратишга ҳамда ишлаб чиқариш соҳаларида қўллай олишга йўналтиришдан иборат.