Магистратура йўналишлари

70722601- Геодезия ва Геоинформатика

70722601-Геодезия ва геоинформатика– магистратура таълим йўналиши бўйича касбий фаолиятининг объектлари: Ер ва сайёраларининг юзалари, ер ва сайёралар қаҳридаги суний ва табиий объектлар, жумладан улардан фойдаланиш ва ҳолатини назорат қилиш ва бошқариш ҳамда  кўчмас мулк объектлари, шу жумладан шаҳарлар ва аҳоли яшаш пуктлари чегарасидаги ер участкалари, фойдаланишини назорат қилишда геодезия, кортография ва кадастр ишларини юритиш; геоахборот тизимини юритишда геодезия, картография ва кадастр маълумотларидан фойдаланиш, лойиҳа техник хужжатлари улардан фойдаланиш ва техникавий хизмат кўрсатиш кабиларни ўз ичига олади. Моддий-техник баьзасини мустаҳкамлаш, шунингдек ўқув ва ишлаб чиқариш амалиётларини ташкил қилишда фолият олиб боради

70810601-Ер ресурсларидан фойдаланиш ва бошкариш

70810601-Ер ресурсларидан фойдаланиш ва бошкариш – магистратура таълим йўналиши магистрнинг касб фаолияти объектларига:халқ хўжалигининг ҳар хил тармоқларида фойдаланиладиган ер ресурслари, уларнинг ер фонди тоифалари бўйича тақсимланиши, ердан фойдаланиш ва ер эгаликлари, ердан фойдаланишнинг ҳуқуқий ҳолати, миқдори ва сифат тавсифи, улардан фойдаланиш ва ҳолатини назорат қилиш ва бошқариш ҳамда кўчмас мулк объектлари, шу жумладан шаҳарлар ва аҳоли яшаш пунктлари чегарасидаги ер участкалари, уларнинг ҳуқуқий статуси, давлат рўйхатига олиниши, баҳоланиши, фойдаланишини назорат қилиш; кадастр ахборот тизимлари; лойиҳа техник хужжатлари.худуд бўйича барча хужжатларни хисобини юритишни амалга оширади