Magistratura yo'nalishlari

70722601- Geodeziya va Geoinformatika

70722601- Geodeziya va Geoinformatika- magistratura ta'lim yo'nalishi bo'yicha kasbiy faoliyatining ob'ektlari: Еr va sayyoralarining yuzalari, er va sayyoralar qahridagi suniy va tabiiy ob'ektlar, jumladan ulardan foydalanish va holatini nazorat qilish va boshqarish hamda  ko'chmas mulk ob'ektlari, shu jumladan shaharlar va aholi yashash puktlari chegarasidagi er uchastkalari, foydalanishini nazorat qilishda geodeziya, kortografiya va kadastr ishlarini yuritish; geo ahborot tizimini yuritishda geodeziya, kartografiya va kadastr ma'lumotlaridan foydalanish, loyiha tehnik hujjatlari ulardan foydalanish va tehnikaviy hizmat ko'rsatish kabilarni o'z ichiga oladi. Moddiy-tehnik baьzasini mustahkamlash, shuningdek o'quv va ishlab chiqarish aьmaliyotlarini tashkil qilish

7810601-Yer resurslaridan foydalanish va boshkarish

7810601-Yer resurslaridan foydalanish va boshkarish - magistratura ta'lim  yo'nalishi magistrning kasb faoliyati ob'ektlariga:halq ho'jaligining har hil tarmoqlarida foydalaniladigan er resurslari, ularning er fondi toifalari bo'yicha taqsimlanishi, erdan foydalanish va er egaliklari, erdan foydalanishning huquqiy holati, miqdori va sifat tavsifi, ulardan foydalanish va holatini nazorat qilish va boshqarish hamda ko'chmas mulk ob'ektlari, shu jumladan shaharlar va aholi yashash punktlari chegarasidagi er uchastkalari, ularning huquqiy statusi, davlat ro'yhatiga olinishi, ba?olanishi, foydalanishini nazorat qilish; kadastr ahborot tizimlari; loyiha tehnik hujjatlari.hudud bo'yicha barcha hujjatlarni hisobini yuritishni amalga oshiradi