Ilk marotoba yer sirtining uch o‘lchamli modeli nashr qilindi !!!

“Geodeziya va Geoinformatika” kafedrasi assstenti A.Inamov xamda “Geodeziya va kartografiya” ixtisosligi magistranti B.Xakimovlar “Faol tabirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarning ko‘llab quvvatlash” yiliga zamonaviy 3D printerini qo'llash, yer xamda bino va inshoatlarning uch o‘lchamli modelini qurish yoki nashr qilish bo'yicha taqdiqot ishlarini olib borishdi. Unga ko‘ra geoaxborot tizimi oilasiga mansub dasturiy ta’minotlardan foydalanilgan holda geodezik dala taqdiqot ishlarini matematik jixatdan qayta ishlash va tenglashtirish ketma ketligini bajarish orqali yer sirtining uch o'lachamli modelini 3D printerda nashr qilishga musharraf bo‘lishdi.