To'garaklar

"Tuproqshunoslik va dehqonchilik" kafedrasida 2021-2022 o`quv yillar uchun quyidagi talabalar TIJ dagi ilmiy mavzulari hamda kafedra professor - o`qituvchilari  ilmiy rahbarlari bilan ish olib bormoqda. TIJ nomi "Zamin" deb nomlangan bo`lib, haftaning har juma soat 15.00 da 5- bino 108 xonada tashkillashtirilgan.

To`garakda o`rganiladigan mavzular

1.Tuproq xosil bo`lish jarayonidagi asosiy omillar

2.Tuproqunumdorligini ifodalovchi asosiy ko`rsatkichlar

3.Tuproqdagi suv shakllari va suv tartiblari

4.Tuproq tarkibidagi tuzlarning o`simlikka ta`siri

5.Suv va shamol eroziyasi, ularning mo?iyati, sodir bo`lish sabablari

6.Suvning o`simlik uchun ahamiyati

7.Sug’oriladigan dehqonchilikning tarkibiy qismlari

8.Sug’oriladigan erlarda qo`llaniladigan organik va mineral o`g’itlar

9.Almashlab ekishning tuproq unumdorligini oshirishdagi ahamiyatè

10.Sug’orishning zamonaviy usullari

11.qishloq xo`jaligi biotexnologiyasi

12.Molekulyar genetika, irsiy qonuniyatlar va unda biologiya yutuqlaridan foydalanish

13.Genlarning xususiyatlari, irsiy qonuniyatlar. Plazmida va fag vektorlar to`g’rsida tushunchalar.

14.Gen muhandisligining istiqbollari va xususiyatlari

15.Rizobakteriyalar va ulardan dukkakliklar inokulatsiyasi uchun foydalanish

16.Tuproq biotexnologiyasi va uning mohiti

17.Sanoatda biotexnologiya yutuqlaridan foydalanish

18.Atrof muht biotexnologiyasi