Tadqiqodchilar

T.r

F.I.SH.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1.

Usmanov Y.

 

06.01.10 yer tuzish, kadastr, yer monitoringi

Qishloq xo’jaligida holati buzilgan yerlarni tiklashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish

3.

Sharipov S.

 

06.01.10 yer tuzish, kadastr, yer monitoringi

Buzilgan yerlarni rekultivatsiyalashning tashkiliy va texnik jihatlari

4.

             Abduvaitov X.

 

06.01.10 yer tuzish, kadastr, yer monitoringi

Tumanda yer fondini taqsimlash va qayta taqsimlashni tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish

5.

        Soipova B.

 

06.01.10 yer tuzish, kadastr, yer monitoringi

Geoaxborot texnologiyalarini qo’llab –quvvatlash orqali Aydarko’l Arnasoy Tuzkon ko’llar tizimi muhofaza zonalari haritalarini yaratish

6.

     Soipova S.

 

06.01.10 yer tuzish, kadastr, yer monitoringi

Paxtachilikda agroklasterlar xududini tashkil etish

7.

    Akramova Y.

 

06.01.10 yer tuzish, kadastr, yer monitoringi

O’rmon xo’jaligi yerlarini boshqarishning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish

8.

     Yuldasheva T.

 

06.01.10 yer tuzish, kadastr, yer monitoringi

Degredatsiyaga uchragan yaylov yerlarini tiklash va ularni foydalanishga kiritish uslublarini takomillashtirish

9.

Yusupov Y.

 

06.01.10 yer tuzish, kadastr, yer monitoringi

Qishloq aholi punktlarini joylashtirish uchun hudud tanlash uslubini takomillashtirish