Tadqiqodchilar

T.r

F.I.SH.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1.

Usmanov Yusuf Aliqulovich

yo‘q

08.00.04-Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti PhD darajasini olish uchun

Qishloq xo‘jaligida holati buzilgan erlarni tiklashning tashkiliy- iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish

2.

Abduqodirova Sanobar Nuralievna

yo‘q

   

3.

SHaripov Sayfuddin Raximovich

yo‘q

06.01.10-Er tuzish,kadastr va er monitoringi (texnika fanlari) ixtisosligi bo‘yicha falsafa doktori(PhD)

“Buzilgan erlarni rekultivatsiyalashning tashkiliy ‑ texnik  jihatlari”(Toshkent viloyati misolida)