Tadqiqodchilar

Familiyasi, ismi, sharifi

ixtisosligi

 Ilmiy mazusi

Abduqodirova S.

06.01.10 yer tuzish, kadastr, yer monitoringi

Paxtachilikda agroklasterlar xududini tashkil etish

Abduvaitov X.

06.01.10 yer tuzish, kadastr, yer monitoringi

Tumanda yer fondini taqsimlash va qayta taqsimlashni  tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish

Ro‘ziboev S.B.

06.01.10 yer tuzish, kadastr, yer monitoringi

Lalmi xududlardan foydalanishni tashkil etishda  yer va ekin turlarini optimallashtirish

Majitov B.

06.01.10 yer tuzish, kadastr, yer monitoringi

Subtropik bog‘dorchilikni rivojlantirishda  yer resurslaridan samarali foydalanish yo‘nalishlari