Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Abdurahmonov Sarvar Narzullayevich

Katta oʻqituvchi

11.00.06-Geodeziya, kartografiya

Geoaxborot texnologiyalari va kartografik innovatsion metodlarni takomillashtirish asosida mintaqaviy demografik jarayonlarni tadqiqi qilish

2

Muxtorov Oʻzbekxon Burxonovich

assistent

08.00.04-Qishloq xoʻjaligi iqtisodiyoti

Qishloq xoʻjaligida yer resurslaridan samarali foydalanishni ragʻbatlantirish tizimini takomillashtirish

3

Oymatov Rustam

dotsent

11.00.06-Geodeziya, kartografiya

Tabiiy resurslar kadastrlarini kartografik taʼminlashda ilmiy asoslar

4

Pardaboyev Anvar Pardaboyevich

assistent

06.01.10-Yer tuzish, kadastr va yer monitoringi

Dehqon va tomorqa xoʻjaliklari yerlaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish

5

Islomov Oʻtkir Pirmetovich

assistent

06.01.02-Melioratsiya va sugʻorma dehqonchilik

Xorazm viloyatining sugʻoriladigan yerlarini geoaxborot tizimlaridan foydalanib gidromodul rayonlashtirish

6

Inamov Azizi Nizamovich

dotsent

06.01.10-Yer tuzish, kadastr va yer monitoringi

GAT dasturlari asosida yerlarning sifat hisobi maʼlumotlari bazasini shakllantirishning avtomotlashgan tizimini modullashtirish