Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Abdurahmonov Sarvar Narzullayevich

Texnika fanlari doktori  (DSc)

11.00.06-Geodeziya. Kartografiya

"GAT asosida demografik jarayonlarni kartaga olishning ilmiy - uslubiy asoslarini takomillashtirish. (O‘zbekiston Respublikasi mintaqalari misolida)"

2

Abdiramanov Rashid Duschanovich

Katta o‘qituvchi  

06.01.10 - "Yer tuzish, kadastr va yer monitoringi"

Aholi yashash punktlari yerlaridan foydalanish samaradorligini oshirish ( Qoraqalpog‘iston  Respublikasining janubiy tumanlari misolida) 

3

Oymatov Rustam Qamariddinovich

dotsent

11.00.06-Geodeziya. Kartografiya

Geoaxborot tizim va texnologiyalari asosida qishloq xo‘jaligining elektron kartalarini tuzish uslubini takomillashtirish  (Buxoro viloyati misolida)

4

Inamov Azizi Nizamovich

dotsent

06.01.10-Yer tuzish va yer monitoringi

Qishloq xo‘jaligi yerlarini soliqqa tortishda me’yoriy qiymat ko‘rsatkichlarini aniqlash tizimini takomillashtirish

5

Xikmatullaev Sanjar Izzatullaevich

assistent

11.00.06- Geodeziya Kartografiya

GAT texnologiyalaridan foydalanib hududlar kadastri kartalarini tuzish uslubini ishlab chiqish (O‘zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati misolida)

6 Mamatqulov Zoxid Jonqobilovich assistent 11.00.07-Geoinformatika

Geoinnovatsion texnologiyalar asosida qishloq xo‘jaligi ekinlarini maqbul joylashtirish tizimini takomillashtirish  (Surxondaryo viloyati misolida)

7 Valieva Albina Robertovna assistent 11.00.06- Geodeziya Kartografiya

O‘zbekiston sharoitida minoraviy inshootlarning deformatsiyasini geodezik usullar bilan aniqlashni takomillashtirish.