Bakalavriatura yo'nalishlari

5311500 – “Geodeziya, kartografiya va kadastr”

 5311500 – “Geodeziya, kartografiya va kadastr (suv xo‘jaligida) – bakalavriat ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr kasbiy faoliyatining ob’ektlari: Yer va sayyoralarining yuzalari, yer va sayyoralar qahridagi sunhiy va tabiiy ob’ektlar, jumladan ulardan foydalanish va holatini nazorat qilish va boshqarish hamda ko‘chmas mulk ob’ektlari, shu jumladan shaharlar va aholi yashash puktlari chegarasidagi yer uchastkalari, foydalanishini nazorat qilishda geodeziya, kortografiya va kadastr ishlarini yuritish; geoaxborot tizimini yuritishda geodeziya, kartografiya va kadastr mahlumotlaridan foydalanish, loyiha texnik xujjatlari ulardan foydalanish va texnikaviy xizmat ko‘rsatish kabilarni o‘z ichiga oladi.

5410700 – “Yer tuzish va yer kadastri”

5410700 – “Yer tuzish va yer kadastri”– bakalavriat ta’lim  yo‘nalishi bakalavrining kasb faoliyati obhektlariga:xalq xo‘jaligining har xil tarmoqlarida foydalaniladigan yer resurslari, ularning yer fondi toifalari bo‘yicha taqsimlanishi, yerdan foydalanish va yer egaliklari, yerdan foydalanishning huquqiy holati, miqdori va sifat tavsifi, ulardan foydalanish tva holatini nazorat qilish va boshqarish hamda ko‘chmas mulk obhektlari, shu jumladan shaharlar va aholi yashash punktlari chegarasidagi yer uchastkalari, ularning huquqiy statusi, davlat ro‘yxatiga olinishi, baholanishi, foydalanishini nazorat qilish; kadastr axborot tizimlari; loyiha texnik xujjatlari.

5111000–“Kasb  ta’limi (yer tuzish va yer kadastri)

5111000–“Kasb  ta’limi (yer tuzish va yer kadastri)- bakalavriat ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr kasbiy faoliyatining ob’ektlari: o‘quvchilar, ta’lim-tarbiya jarayoni, kasb-hunar kollejlarida pedagogik texnologiyalar asosida o‘qitishning faol usullaridan foydalanish, halq xo‘jaligining har xil tarmoqlarida foydalaniladigan yer resurslari, ularning yer fondi toifalari bo‘yicha taqsimlanishi, yerdan foydalanish va yer egaliklari, yerdan foydalanishning xuquqiy holati, miqdori va sifat tavsifi, ulardan foydalanish va holatini nazorat qilish va boshqarish hamda ko‘chmas mulk obhektlari, shu jumladan shaharlar va aholi yashash punktlari chegarasidagi yer uchastkalari, ularning xuquqiy statusi, davlat ro‘yxatiga olinishi, baholanishi, nazorat qilish; kadastr axborot tizimlari; loyiha texnik xujjatlari.