Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Abdullaev A.A.

yo‘q

01.01.02 Matematik fizika va differensial tenglamalar

Ikkinchi tur aralash tipdagi tenglamalar uchun Puankare – Trikomi chegaraviy masalasiga o‘xshash masalalar

2

To’rayev F.J.

yo‘q

05.01.07 Matematik modellashtirish, sonli usullar va dasturlar majmui

Ichidan suyuqlik oqib o’tayotgan qovushqoq elastic quvurlarning tebranish jarayonini matematik modellashtirish.

3

Xolto‘raev X.F.

yo‘q

01.01.04 Geometriya va Topologiya

Idempotent ehtimollik o‘lchovlari funktorini tekis fazolar kategoriyasiga ko‘tarish

4

Комилова Х.М.

yo‘q

05.01.07 Matematik modellashtirish, sonli usullar va dasturlar majmui

Suyuqlikni transportirovka qiluvchi quvurlarning dinamik holatini baholash uchun matematik modellar, metodlar va algoritmlar ishlab chiqish

5

Normo’minov B.

yo‘q

01.02.06-deformatsiyalanuvchi qattiq jismlar mexanikasi

O'zgaruvchan qalinlikdagi viskoelastik qobiqning parametrli tebranishlarini hisoblash

6

O.R. Kucharov

t.f.n. доts.

05.01.07 Matematik modellashtirish, sonli usullar va dasturlar majmui

Suyuqlik-gaz quvurlarining dinamik masalalarini yechish uchun modellar, metodlar, algoritmlar va kompyuter dasturlarini ishlab chiqish.