Hamkorlar

Kafedra professor-o‘qituvchilaridan dotsent Q.Raxmonov 2016 yil yanvar oyida Gollandiyaning Vagininggen Universitetida, Tempus GEOUz xalqaro loyihasi doirasida kafedraning professor – o‘qituvchilari o‘z kasbiy malakalarini oshirib qaytdi. Olgan bilim va ko‘nikmalarini o‘quv va ilmiy-tadqiqot ishlar jarayonlariga tadbiq etish borasida samarali ishlar qilmoqda. Jumladan ilmiy maqolalar va o‘quv va uslubiy qo‘llanmalarni tayyorlab chop etish borasida yuqori natijalarga erishdi. Shvesiya Qirollik universiteti, Vengriya, Avstriya universitetlari bilan hamkorlikda xalqaro ta’lim dasturi loyihasi doirasida institutda zamonaviy kompyuterlar bilan jihozlangan ilmiy markaz tashkil etildi.