Ilmiy ishlar

2019 - 2020 yilda “Tuproqshunoslik va dehqonchilik”kafedrasi institut ilmiy - tadqiqot ishlarining rejasiga binoan 1 ta davlat granti va 2ta davlat byudjeti mavzulari bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari bajarilmoqda.

1.22. “Sug‘oriladigan yerlarda antropogen omillarning“havo-tuproq-o‘simlik” tizimida sodir bo‘ladigan jarayonlarini o‘zgarishini o‘rganish”

Ilmiy ishning maqsadi va vazifasi:

Quyi Zarafshon misolida sho‘rlanishning yuzaga kelish sabablarini aniqlash va xo‘jalik yuritish uchun baholash hamda mazkur maydonlardan samarali foydalanish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Rejalashtirilayotgan ilmiy tadqiqot ishi tizimli tahlil yondoshuvi asosida amalga oshiriladi.

Taqdim etilayotgan ilmiy tadqiqot ish atmosferadagi zararli moddalarni manzarali va mevali daraxtlarga ta’siri natijasida daraxtlarni kam hosil berishi va ularni qurib borayotganligi muammosiga bag‘ishlangan. Shu jumladan Toshkent shahrida atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalarga alohida e’tibor qaratish hamda ularni yillar bo‘yicha ortishini tahlil qilish va turli daraxtlarga ta’sir xilma-xilligini chuqur o‘ganish lozim. Rejalashtirilgan ilmiy tadqiqot ishning oldiga qo‘ygan maqsadi Toshkent shahridagi manzarali va mevali daraxtlarga zarali moddalarning ta’sirini o‘rganish kelajakda shaharlarda qanday manzarali va mevali daraxtlarni ekish yoki ba’zilarini boshqa daraxtlar bilan almashtirib ekishga asoslanadi. Rejalashtirilayotgan ilmiy tadqiqot ishi tizimli tahlil, fenologik monitoring, taqqoslash va analizli yondoshuvi asosida amalga oshiriladi.

Sug‘oriladigan tuproqlarni sug‘orish davomiyligi ta’sirida bo‘ladigan jarayonlarni o‘zgarishini kuzatish va natijalarini taxlil qilishdan iborat.1.Kuzatuv olib boriladigan sug‘oriladigan tuproqlarni xossalari natijalarini tahlil qilish. 2.Sug‘oriladigan tuproqlarni sho‘rlanish jarayonini yillar davomida o‘zgarishini. 3.Sug‘oriladigan tuproqlarni kimyoviy xossalarini o‘zgarishini o‘rganish.4.Sug‘oriladigan tuproqlarning minerologik xossalarini sug‘orishni davomiyligi ta’sirida o‘zgarishini.

Kafedrada KX-A-2018-300-amaliy grant loyixasi-“Suv tanqisligida sug‘oriladigan yerlarda ekologo-meliorativ jarayonlarni boshqarishning ilmiy asoslari va tashkiliy-texnologik usullarini yaratish” mavzusi bo‘yicha ish olib borilyapti.

Tadqiqot natijalari ishlab-chiqarish tashkilotlarida tuproqlarning ekologik-meliorativ holatini suv-tanqisligida boshqarishga yo‘naltirilgan tadbirlar tarkibi va usullarini texnik-iqtisodiy asoslashda foydalaniladi.