O'qitiladigan fanlar

Fan nomlari

 

1

Davlat kadastrlari asoslari

Davlat kadastrlarining  shakllanishi hamda ularni davlatning rivojlanishida islohotlardagi o‘rni bo‘yicha kadastr asosini o‘rgatadi.

2

Yer kadastri

Yer uchastkalariga bo‘lgan xuquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish, miqdor, sifat va me’yoriy baholash ishlarini o‘rgatadi.

3

Davlat shaharsozlik kadastri

Aholi turmush madaniyatini oshirish uchun sharoit yaratish kabi masalalar qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishni va unga mos ravishda hududni tashkil qilish usullarini asoslash, yerlarning optimal o‘lchamlari va tarkibini belgilash, ular rivojlanishining ustivor yo‘nalishlarini tanlash, samaradorligini oshirish yo‘llarini aniqlashni o‘rgatadi.

4

Davlat kadastrlari ma’lumotlar

bazasi

Davlat kadastrlari yagona tizimi tarkibiga kiruvchi 20 ta kadastrning tegishli vazirlik va tashkilotlar tomonidan taqdim qilinishi lozim bo‘lgan ma’lumotlarni shakllantirish hamda raqamli ma’lumotlar bazasini shakllantirish ishlarini o‘rgatadi.

5

Raqamli yer kadastri

Yer uchastkalariga bo‘lgan xuquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish, miqdor, sifat va me’yoriy baholash ishlarini tashkil etish hamda ularni bajarishda raqamli texnologiyalarni qo‘llash yo‘llarini o‘rgatadi.

6

Davlat kadastrlarini huquqiy ta’minoti

Davlat kadastrlari yagona tizimi tarkibiga kiruvchi 20 ta kadastrlarning huquqiy asosini o‘rgatadi.

7

Hududlar kadastri

Hududlar kadastrini tashkil etish, yagona uslubiyat asosida yuritish, kadastr ma’lumotlarini yagona tizimga keltirish, davlat kadastrlari xizmat tizimi va vazifalarini bajara olish, kadastr yo‘nalishlarini yuritishda o‘zaro bog‘liqlik va ketma-ketligini ta’minlay olish, tabiiy resurslar va chiziqli turdagi kadastrlarni yuritish usullarini o‘rgatadi.

8

Bino va inshootlar davlat kadastri

Bino va inshootlarga bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish ishlarini o‘rgatadi.

9

Davlat o‘rmon kadastri

O‘rmon kadastri obʼyektlari, ularning jugʼrofiy xolati, huquqiy maqomi, miqdor va sifat tavsiflari hamda iqtisodiy bahosi to‘gʼrisidagi bilimlarni o‘rgatadi.

10

Kadastr ishlarini tashkil etish

Davlat kadastrlarini yaratish va yuritishni tashkil etish va uni boshqarish, kadastr ishlarining rivojlantirish tarixi, davlat kadastrlarini yaratish va yuritishda xorijiy mamlakatlarming tajribalari, 0‘zbekiston Respublikasida davlat kadastrlarini yaratish va yuritishda xorijiy mamlakatlarini tajribalari, O‘zbekiston Respublikasida davlat kadastrlarini yaratish va yuritishni tashkil etishga oid masalalarni o‘rgatadi.

11

Yer monitoringi

  1. fondining holatini uzluksiz kuzatish tizimini, yerlarda ro‘y bergan salbiy jarayonlarni o‘rganish, tahlil qilish, ularni ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy baholash usulini, salbiy jarayonlarni prognozlash, ularning oqibatlarini bartaraf qilish bo‘yicha chora-tadbirlar ishlab chiqishni o‘rgatadi.

12

Navbatchi kadastr xaritalarini

yuritish

Barcha yer uchastkalari chegaralarini yetarli darajada aniq ko‘rsatish imkonini beradigan masshtabda, elektron va qog‘oz shaklida tayyorlash, keyinchalik xaritaga yer uchastkalarining egalari, foydalanuvchilari, ijarachilari va mulkdorlari tarkibida, shuningdek chegaralarda bo‘lgan o‘zgarishlar muntazam ravishda kiritib borish ishlarini o‘rgatadi.

13

Kadastrda GAT

Kadastrda bajariladigan ishlarning qonun va qoidalarini mukammal bilishlari, unda qo‘llaniladigan asbob-uskunalarni, shartli belgilarni, komp’yuter texnologiyalarida maxsus (Auto Cad, Arc GIS kabi) dasturlar bilan ishlashni o‘rgatadi.

14

Kadastr ob’yektlarini ro‘yxatga

olish

Yerga mustahkam bog‘langan (bog‘liq) soni va qiymati to‘g‘risidagi ma’lumotlarga ega bo‘lgan, yer uchastkalarga va boshqa ko‘chmas mulklarga bo‘lgan mulkchilikni umumiy xatga olish (ro‘yhatga olish) ishlarini o‘rgatadi

15

Kadastr ishlarida kompyuter grafikasi

Davlat kadastrlarini yuritishda plan kartografik mahsulotlar bilan ishlash hamda ularni yaratishni dasturiy ta’minot asosida bajarish usullarini o‘rgatadi.