O'qitiladigan fanlar

O'qitiladigan fanlar

Bakalavriyat bosqichida

Fanning nomi

Fan xaqida qisqacha maʼlumot

1

Kartografiya

Tabiat va jamiyatdagi voqea va xodisalarning joylashishini va ular oʻrtasidagi oʻzaro borliqligini, hamda ularning xususiyatlarini, vaqt oʻtishi bilan oʻzgarishini, maxsus tasvir obrazli belgi modellar vositasida matematik yoʻl bilan tekislikda kichraytirib generalizatsiya qilib tasvirlashni va undan tadqiqot usuli asosida manba sifatida foydalanishni oʻrgatadi.

2

Kartashunoslik

Kartografiya fanining nazariy tomoni va uning bosib oʻtgan tarixiy ta-raqqiyot yoʻli, kartalar va boshqa kartografik tasvirlarning tiplari-ni va xillarini, karta-dan foydalanish usulla-rini, har xil kartogra-fik asarlarni tahlil qilish usullari oʻrgatiladi.

3

Kartalarni loyixalash va tuzish

Kartografiyaning asosiy qismlaridan biri boʻlib, kartaning dastlabki nusʼhasini (orginalini) tuzish va uni taxrir qilish usullarini tushuntiradi.

5

Kartografik dizayn

Kartografik asarlarning tashqi koʻrinishini dizaynini ishlab chiqish, kartografik belgilarni aql-idrokka asoslangan holda loyihalashtirish va tuzish uchun tasvirlovchi vositalarni oʻrganish va tanlash, badiiy usullarni qoʻlash va qabul qilish, karta va atlaslarni yaratishda kompyuter dizayni texnologiyasidan foydalanish oʻrgatiladi.

6

Ijtimoiy – iqtisodiy kartografiya

Ijtimoiy-iqtisodiy mavzudagi kartalarni taxlil qilish, tuzish oʻrgatiladi.

7

Geodeziya

Turli xil geodezik asboblar yordamida Yer sirtida turli xil oʻlchashlarni bajarib, ularning matematik qoidalar asosida hisoblab chiqish oʻrgatiladi.

8

Injenerlik geodeziya

Bino va inshootlarni loyixalash uchun joyda bajariladigan muxandislik –geodezik tadqiqotlar oʻrgatiladi.

9

Yer tuzishda geodezik ishlar

Yer tuzish ishlarida bajariladigan geodezik ishlar oʻrgatiladi.

10

Oliy geodeziya

Yerning shakli va oʻlchamlarini aniqlash, geodezik tayanch tarmoqlarni qurish hamda uning katta qismida bajariladigan yuqori aniqlikdagi geodezik ishlar bilan shugʻullanadi.

11

Amaliy geodeziya

Turli injenerlik inshootlar oʻrnini qidirish, loyixalash, joyga koʻchirish, ularni qurish jarayonida geodezik oʻlchashlar bilan taʼminlash oʻrgatiladi.

12

Fotogrammetriya

Plan va kartalarni tuzishda aerofoto va kosmik suratlardan foydalanish va ular bilan buladigan muommolarni oʻrganadigan fan.

13

Yer tuzishda kompʼyuter grafikasi va kartografiya

Yer tuzish ishlarini olib borishda va samarali foydalanishda komʼyuter grafikasidan foydalanish va ular asosida kartalar va shartli belgilar tizimini yaratish.

14

Mutaxassislikka kirish

Mutahassislik boʻyicha boshlangʻich koʻnikma va maʼlumotlarga ega boʻlish,

 

 

Magistratuta bosqichida

 

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha maʼlumot

1

Geoaxborot tizimlari ilmiy asoslari

Yerning shakli va oʻlchamlarini aniqlash, geodezik tayanch tarmoqlarni qurish hamda uning katta qismida bajariladigan yuqori aniqlikdagi geodezik ishlar bilan shugʻullanadi.

2

Amaliy geodeziya

Turli injenerlik inshootlar oʻrnini qidirish, loyixalash, joyga koʻchirish, ularni qurish jarayonida geodezik oʻlchashlar bilan taʼminlash oʻrgatiladi.

3

Masofadan zondlash

Plan va kartalarni tuzishda aerofoto va kosmik suratlardan foydalanish va ular bilan buladigan muommolarni oʻrganadigan fan.