O'qitiladigan fanlar

 

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1.

Oliy matematika

Asosiy matematik usullarni o‘rgatish, o‘quv rejalaridagi ixtisoslik  va umumkasbiy fanlarni o‘rganish uchun zarur bo‘lgan formulalar va usullarni o‘rgatish

2.

Iqtisodchilar uchun matematika

Talabalarni nazariy va amaliy iqtisodiy masalarni hal qilishda ishladiladigan matematik apparatning asoslari bilan tanishtirish, mantiqiy fikr yuritish qobiliyatini oshirish