Ilmiy ishlar

Ilmiy ishlar

Ilmiy maqola, monografiya, o‘quv qo‘llanma va darsliklar.

Ilmiy maqolalar (ilmiy jurnallarda):

Monografiyalar

 X.Tashbaeva. Sug‘oriladigan yerlarning miqdoriy hisobini yuritish uslubi. Monografiya. “O‘zdaverloyiha” DILI 15.03.2023 yidagi 10-sonli bayonnomasiga asosan “Lesson-press” nashriyotida nashr etildi.

R.Oymatov. Mavzuli xaritalarni jihozlashda kartografik dizayn elementlarini ishlab chiqishning nazariy va uslubiy asoslari. Monografiya. “TIQXMMI” MTU, Ilmiy kengashining 04.05.2023 yil 9-sonli bayonnomasiga muvofiq nashr etishga ruxsat berilgan.

S.Abduraxmonov. Geoinformatsion usullar asosida yer hisobini yuritish tizimini takomillashtirish. Monografiya. “TIQXMMI” MTU, Ilmiy kengashining 07.09.2023 yil 1-sonli bayonnomasiga muvofiq nashr etishga ruxsat berilgan.

R.Abdiramanov. Qishloq aholi punkt yerlaridan foydalanish samaradorligini oshirish (Qoraqalpog‘iston Respublikasi janubiy tumanlari misolida). Monografiya. “TIQXMMI” MTU, Ilmiy kengashining 07.09.2023 yil 1-sonli bayonnomasiga muvofiq nashr etishga ruxsat berilgan.

A.Inamov, D.Narbaeva. Davlat geodezik tarmoqlarini raqamlashtirish uslubini ishlab chiqish. Monografiya. “TIQXMMI” MTU, Ilmiy kengashining 07.09.2023 yil 1-sonli bayonnomasiga muvofiq nashr etishga ruxsat berilgan.

Z.Mamatkulov. Qishloq xo‘jaligi ekinlarini maqbul joylashtirish uslubini gat asosida takomillashtirish (Surxandaryo viloyati misolida). Monografiya. “TIQXMMI” MTU, Ilmiy kengashining 07.09.2023 yil 1-sonli bayonnomasiga muvofiq nashr etishga ruxsat berilgan.

O.Ro‘ziqulova, B.Muslimbekov. Tuproqlar degradatsiyasini masofadan zondlash materiallari asosida baholash kartasini tuzish uslublarini takomillashtirish (jizzax viloyati misolida). Monografiya. “TIQXMMI” MTU, Ilmiy kengashining 07.09.2023 yil 1-sonli bayonnomasiga muvofiq nashr etishga ruxsat berilgan.

I.Musaev, D.Eshnazarov. Ma’muriy-hududiy birliklar chegaralarini belgilashda raqamli texnologiya asoslari (Farg‘ona viloyati misolida). Monografiya. Farg‘ona politexnika instituti Ilmiy kengashining 2023 yil 28 oktyabrdagi 1-sonli bayonnomasiga muvofiq nashr etishga ruxsat berilgan.

Darsliklar

M.Rajapboev, R.Oymatov, J.Lapasov, Z.Mamatkulov. “Injenerlik geodeziyasi” fanidan darslik. Toshkent-2023, “TIQXMMI” MTU, Ilmiy kengashining 07.09.2023 yil 1-sonli bayonnomasiga muvofiq nashr etishga ruxsat berilgan.

O‘.Islomov, A.Pardaboev. “Geodezik asbobshunoslik va lazerli texnologiyalar” fanidan darslik. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Kengashining 5-sonli majlis qaroriga ko‘ra 2023 yil 12 avgustdagi 01/9-05-523-sonli buyrug‘iga asosan nashr etishga ruxsat berilgan.

O‘quv qo‘llanmalar

Oymatov R. “WEB kartalashtirish” fanidan o‘quv qo‘llanma. “TIQXMMI” MTU, 18.04.2023. 108 a/f - sonli buyruq asosida nashr etishga ruxsat berilgan.

Abduraxmonov S., Aralov M., Berdiev D., Urinov J.Ch. “Kartalarni loyihalash va tuzish” fanidan o‘quv qo‘llanma. “TIQXMMI” MTU, 15.03.2023. 87 a/f - sonli buyruq asosida nashr etishga ruxsat berilgan.

Oymatov R., Valieva A., Aminova G. “Kartashunoslik” fanidan o‘quv qo‘llanma. “TIQXMMI” MTU, 18.04.2023. 108 a/f - sonli buyruq asosida nashr etishga ruxsat berilgan.

Oymatov R. “Multimedik kartografiya” fanidan o‘quv qo‘llanma. “TIQXMMI” MTU, 23.06.2023. 187 a/f - sonli buyruq asosida nashr etishga ruxsat berilgan.

Oymatov R. “Kartografiya” fanidan o‘quv qo‘llanma. “TIQXMMI” MTU, 07.09.2023. 1 - sonli Ilmiy Kengash bayonnomasiga ko‘ra nashr etishga ruxsat berilgan.

Oymatov R. “Topografiya asoslari” fanidan o‘quv qo‘llanma. “TIQXMMI” MTU, Ilmiy kengashining 07.09.2023 yil 1-sonli bayonnomasiga muvofiq nashr etishga ruxsat berilgan.

Muxtorov O‘. “Geoaxborot tizm va texnologiyalari” “TIQXMMI” MTU, Ilmiy kengashining 07.09.2023 yil 1-sonli bayonnomasiga muvofiq nashr etishga ruxsat berilgan.

Rajapboev M., Jumanov A. “Geodezik o‘lchashlarni matematik ishlov berish nazariyasi” “TIQXMMI” MTU, Ilmiy kengashining 07.09.2023 yil 1-sonli bayonnomasiga muvofiq nashr etishga ruxsat berilgan.