Ilmiy ishlar

T.r

Loyiha nomi

Loyihaning maqsad va vazifalari

1.

Innovatsion loyixa:

I-2016-4-4 Yer kadastrini yuritishga oid ma’lumotlar tizimini yaratish va elektron dasturlarni joriy etish.

 

Loyiha maqsadi: Yer kadastrini yuritishga oid ma’lumotlar tizimini yaratish va elektron dasturlarni joriy etish.

Loyihaning mazmuni:  O‘zbekistonda yer kadastrini yuritishga oid yer uchastkalariga bo‘lgan huquqiy talablarni nazorat kilish, ularni ro‘yxatlashning viloyat va tuman hokimliklari uchun  yagona, bir-birlariga mos tushadigan tizimi, zamonaviy texnologiyalar asosida yer hisobini yuritish hamda qishloq xo‘jaligi yerlarini normativ baholash ishlarini amalga oshirishda tezkor ma’lumotlarni olishda elektron dasturlardan samarali foydalanish bugungi kunda to‘liq joriy etilmagan. Ana shunday muammolarni hal etish uchun Yer kadastrini yuritishga oid ma’lumotlar tizimini yaratish va elektron dasturlarni joriy etishni taqazo qiladi.

 

 

 

2.

Amaliy loyiha:

BF-4-010 Davlat yer kadastrini yuritishda axborotlashtirishning nazariy va metodologik asoslarini tadqiq etish.

Loyiha maqsadi: Davlat yer kadastrini yuritishda axborotlashtirishning nazariy va metodologik asoslarini tadqiq etish.

Loyihaning mazmuni: O‘zbekiston Respublikasida bugungi kunda ijara va mulk huquqlari asosida yuridik hamda jismoniy shaxslarga foydalanish uchun berilgan yer uchastkalarining soni va turi yildan-yilga o‘zgarib bormoqda. Bu esa o‘z navbatida ushbu yer uchastkalariga oid yer-axborot bazasini tezkor uslublarda yangilab borish bo‘yicha bajariladigan ishlar hajmining ortishiga olib kelmoqda. Ammo hozirgacha yer kadastrini yuritishga oid yer-axborot tizimini yaratish ishlari oddiy uslublarda bajarilib kelinmoqda. Natijada kadastr ishlariga ko‘p vaqt va mehnat sarflanmoqda. Bundan tashqari, zarur hollarda yerdan foydalanish natijalariga oid ma’lumotlarni tezkor tarzda olish imkoni bo‘lmayapti. Bularning barchasi ushbu tizimni avtomatlashtirib, yer kadastrini axborot ta’minoti buyicha  ma’lumotlar bankini yaratishni taqozo qiladi.