Ilmiy ishlar

Kafedrada tayyorlangan ilmiy maqolalar Respublikamiz va chet eldagi ilmiy jurnallarda chop etilgan. Kafedra xodimlari tomonidan Ukraina, Rossiya, Qozog‘izstonning ilmiy jurnallarida keyingi 10 yilda 55 dan ortiq ilmiy maqolalar chop etilgan. Shu davr ichida kafedrada 4 ta nomzodlik dissertatsiyasi himoya qilindi, 12 ta o‘quv qo‘llanma, 70 dan ortiq metodik qo‘rsatma, 250 dan ortiq ilmiy maqolalar chop etilgan.

Ilmiy ish mavzusi

Ishning maqsad va vazifalari

1

Respublikamizning lalmi xududlarida foydalanish istiqbollari

Лалми ерлардан фойдаланишни ташкил этишда ер ва экин турлари майдонларини оптималлаштириш  масаласини ҳал қилиш учун лалми ерлар минтақасига қараб махсус экспериментал ички хўжалик ер тузиш лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва ушбу лойиҳаларда ер турлари ва экин турлари майдонларини оптималлашган миқдорларини аниқлаш ва ушбу лойиҳалар асосида лалми ерлардан фойдаланишни ташкил этиш келгусида самара бериши асосланди

2

Sugoriladigan xududlarda yerlani rekultuvatsiyalashning ilmiy uslubiy asoslari

Sugoriladigan xududlarda yerlani rekultuvatsiyalashning ilmiy uslubiy asoslari ishlab chiqishning nazariyasi va amaliyoti bo‘yicha ilmiy ishlar olib borish