Ilmiy ishlar

Kafedrada davlat ilmiy texnika dasturlari doirasida bajarilishi 2018 2019 yillarga mo‘ljallangan yosh olimlar ilmiy amaliy davlat granti bajarildi. Ushbu ish natijasida quyidagilar olindi:

  • Dehqon va tomorqa yerlaridan foydalanishning tashkiliy iqtisodiy mexanizmlarini erkinlashtirish strategiyasining konseptual asoslarini yaratish ishlari asoslandi;
  • Mavzu bo‘yicha xalqaro va rempublika ilmiy amaliy seminar, konferensiyalarda ma’ruzalar bilan ishtirok etildi, qator ilmiy maqolalar chop etildi;
  • Tadqiqot natijalarini yerdan foydalanish amaliyotiga va o‘quv jarayoniga tadbiq etish materiallari tayyorlandi va bu borada manfaatdor korxona va muassasalar bilan hamkorlik qilindi.

2019 yilda “O‘zbekistonning cheklangan suv taqsimoti sharoitida fermer xo‘jaliklari yerlarining ishlab chiqarish saloxiyatini va iqtisodiy qiymatini aniqlash mavzusidagi davlat byudjeti ishlari yakunlandi. Kafedrada bugungi kunda keyingi, 2020 yil uchun davlat grantlari asosida bajarish uchun innovatsiya vazirligida tanlovda ishtirok etishga respublika qishloq xo‘jaligi yerlaridan foydalanishni tashkil etish bo‘yicha dolzarb muammolarni hal qilishga yo‘naltirilgan 2 ta nomdagi ilmiy tadqiqot ishlariga xujjatlar tayyorlanmoqda. Ilmiy tadqiqotlar natijasi sifatida 2019 yilda kafedrada 2 ta nomdagi monografiya, bitta o‘quv qo‘llanmasi va OAK e’tirof etgan jurnallarda 24 ta ilmiy maqolalar chop etildi.